Geçici Kalp Pilleri Nasıl Takılır?

Geçici Kalp Pilleri Nasıl Takılır?

Steril koşullar altında yani; mikroplardan arındırılmış, özel örtü ve temizleme solüsyonları kullanılarak skopik görüntüleme (bir çeşit sürekli görüntü almaya ve pil elektrodunun ilerleme...
Kalıcı Kalp Pilleri Nasıl Takılır?

Kalıcı Kalp Pilleri Nasıl Takılır?

Kalıcı kalp pilleri ve ICD’lerin takılması benzer olup kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan kalp pillerinin takılması ilave özel uygulamalar gerektirmektedir. Kalp pilleri skopik görüntül...
Kalıcı Kalp Pili, ICD, CRT Batarya Değişimi

Kalıcı Kalp Pili, ICD, CRT Batarya Değişimi

Kalıcı kalp pilleri, ICD ve CRT’lerin jeneratör değişimleri benzerdir. Kalp pili batarya ömrü azalıp değiştir uyarısı verdiği zaman elektrodları yerinde bırakılarak basit bir operasyonla sad...
ICD - İmplante Edilebilen Kardiyoverter-Defibrilatör Nasıl Takılır?

ICD - İmplante Edilebilen Kardiyoverter-Defibrilatör Nasıl Takılır?

Kalıcı kalp pilleri ve ICD’lerin takılması benzer olup kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan kalp pillerinin takılması ilave özel uygulamalar gerektirmektedir. ICD skopik görüntül...
Kalp Pilinin Bir Üst Özellige Yükseltilmesi (Upgrade)

Kalp Pilinin Bir Üst Özellige Yükseltilmesi (Upgrade)

Kalıcı kalp pili takılan hastalarda zaman içinde kalp pili takılmasına neden olan veya mevcut kalp hastalıklarındaki değişimlere bağlı olarak ihtiyaç duydukları cihaz tipi değişebilir. ...
CRT-P ve CRT-D (Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi) Nasıl Takılır?

CRT-P ve CRT-D (Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi) Nasıl Takılır?

CRT cihazlarında kalıcı kalp pili ve ICD cihazlarının 2 elektrodlu tiplerinde olduğu gibi sağ kulakçık ve sağ karıncığa takılan elektrodlara ilave olarak kalbin sol karıncığına takılacak ilave b...
Kalp Pili, ICD, CRT Takılma İşlemlerinin Riskleri Nelerdir?

Kalp Pili, ICD, CRT Takılma İşlemlerinin Riskleri Nelerdir?

Kalp pili takılması işleminin hayati riski çok düşüktür ve tecrübeli hekimlerce yaklaşık % 98 oranında sorun olmaksızın takılabilirler. Kalp pili takılması işlemi sırasında ve erken dönemde % 1-2...
Kalp Pili, ICD, CRT Takılması Sonrası Erken Dönemde Kesi Yeri ve Dikiş Takibi-Bakımı Nasıl Olmalıdır?

Kalp Pili, ICD, CRT Takılması Sonrası Erken Dönemde Kesi Yeri ve Dikiş Takibi-Bakımı Nasıl Olmalıdır?

Pilin takıldığı bölgedeki yara iyileşmesi ilk 7-10 günde büyük oranda tamamlanır ancak tam iyileşme için sıklıkla 1 – 2 ay süre gereklidir.Prof. Dr. İlyas Atar tarafından kalp pili takılması i...